Duurzaamheid

Onze waarden

Eén van de doelen van NMC bestaat uit sociale, duurzame en respectvolle maatregels met betrekking tot het milieu. In het belang van toekomstige generaties is een maatschappelijk verantwoorde productie onafscheidelijk verbonden met milieubescherming en duurzaamheid. Duurzaamheid is een onderdeel van de langetermijnstrategie en wordt permanent geïmplementeerd in onze fabrieken met behulp van concrete maatregelen. Sinds 1988, schakelden wij eerst over op een CFK-vrije productie, om vervolgens géén HCFK’s meer in onze productieprocessen te gebruiken. Zodoende werden wij de pioniers in onze sector.

NMC beschouwt het beperken van de klimaatverandering als een continu evoluerend proces. Daarom streven wij er permanent naar om onze producten en productieprocessen nog verder te optimaliseren. Het is onze ambitie om maximale verbeteringen op gebied van energie-efficiëntie te bereiken en de CO2-uitstoot tot het absolute minimum te doen dalen.

Onze engagementen

 • Groene energie

  100 % van ons elektriciteitsverbruik wordt geleverd door hernieuwbare bronnen. Bovendien beschikt NMC Belgium over een eigen fotovoltaïsch systeem dat 21 % van de elektriciteitsbehoefte van de site dekt.

 • In house recycling

  Wij produceren maximaal volgens het principe van de gesloten kringloop. Bijna 100% van het interne plastic afval wordt gerecycleerd in de productie.

 • 100% RECYCLEERBAAR

  Onze PE producten zijn uitsluitend gemaakt van volledig recycleerbare en dus milieuvriendelijke kunststoffen.

 • Waterefficiëntie

  Wij werken meet een gesloten kringloop om ons verbruik en de waterverontreiniging tot en minimum te beperken.

 • CO2-voetafdruk

  Door uw leidingsysteem te isoleren, vermindert u de CO2-uitstoot, bespaart u energie en geeft u uw verwarmingssystemen een langere levensduur.

  Met CLIMATUBE easy 25 mm (Ø 18mm)
  Lengte buis: 25 m

  Warmteverlies reductie : 78%
  Besparing aardgas : 159,09 m3/jaar
  Besparing stookolie: 161,76 l/jaar
  CO2 besparing: 298,61 kg/jaar
  Gebruik onze Online Calculation Tool voor uw persoonlijk besparingspotentieel.

 • Green team

  In 2018 is in België een Green team opgericht met als doel de medewerkers te betrekken bij duurzaamheidspraktijken. Zij vormen een team van milieu- en sociaal verantwoordelijke medewerkers en lanceren projecten en initiatieven ter ondersteuning van de wereldwijde inspanningen van NMC om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken.

 • ISO 14001 milieucertificering

  NMC besteedt de grootste aandacht aan zowel de bescherming van het milieu en het ecologische managementsysteem van het bedrijf, dat is goedgekeurd door LRQA volgens de ISO 14001:2015 normen.

 • NMC steunt OPERATION Clean Sweep®

  NMC werkt samen met Operatie “Zero Pellet Loss” om de vervuiling te verminderen. Dit gaat van verbeterd pelletbeheer in onze productiefaciliteiten tot geavanceerde maatregelen om verlies van pellets, vlokken en poeder naar het milieu te voorkomen.

Productiecyclus van climatube® zip, climatube® easy en climatube® basic

CLIMATUBE® zip, easy en basic gecertificeerd door POLYCERT Europe

Recycling spaart de natuurlijke hulpbronnen en is een voorwaarde om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom hebben wij het tot onze missie gemaakt om de circulaire economie te bevorderen.

CLIMATUBE® zip, CLIMATUBE® easy en CLIMATUBE® basic zijn volledig recyclebaar en gemaakt van gerecycleerde materialen.

Momenteel bedraagt het gerecycleerde aandeel 30% en meer (tendens stijgend).

Vertrouwen is goed, maar controle is beter. Daarom hebben wij een externe en onafhankelijke auditor (BQA/Polycert) de opdracht gegeven het voor certificering vereiste minimumgehalte van 30% gerecycleerd materiaal te controleren en te bevestigen.

Maar we willen nog verder gaan, we werken er voortdurend aan om het aandeel gerecycleerd materiaal in onze producten verder te verhogen.

Onze gezamenlijke bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering

De productie van onze buisisolatie CLIMATUBE® zip, easy en basic draagt bij tot vermindering van plastic afval en behoud van natuurlijke hulpbronnen zonder kwaliteitsverlies.

En door uw leidingsysteem met onze producten te isoleren, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu door brandstof te besparen.

Zo vermindert u de CO2-uitstoot en bespaart u geld, terwijl u bijdraagt aan de strijd tegen de opwarming van de aarde!